dziecko
Telefon ul. Tatrzańska 109 lok 204c
93-279 Łódź

Logopedia

 • Ocena pre- i perinatologiczna dziecka w okresie wczesno niemowlęcym - terapia małego dziecka
  • wcześniak- opieka neonatologiczna
  • ocena noworodka zakażonego cytomegalia lub toksoplazmoza
  • masaż twarzy małego dziecka
 • Profilaktyka zaburzeń mowy
  • Porady oraz konsultacje z neurologopedą dotyczące zapobiegania powstawaniu wad wymowy.
  • Ćwiczenia zapobiegające powstawaniu wad wymowy
 • Diagnostyka zaburzeń mowy
  • Ocena stanu mowy dziecka w stosunku do wieku w oparciu o specjalistyczne testy diagnostyczne
 • Terapia zaburzeń mowy
  • Korygowanie nieprawidłowej wymowy poszczególnych głosek
  • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka, pobudzanie do mówienia
  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się
  • Stymulowanie słuchu fonemowego
  • Gimnastyka narządów mowy
 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka
  • Przezwyciężanie trudności w czytaniu oraz pisaniu
  • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
  • Ćwiczenia wspomagające koncentracje uwagi
 • Ćwiczenia emisji głosu
  • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne
  • Ćwiczenia koordynacji oddechowo – artykulacyjno – fonacyjnej
  • Uczynnianie rezonatorów
 • Rozwijanie intencji komunikacyjnych i gotowości komunikacyjnej u dzieci niemówiących
  • z wykorzystaniem systemu Makaton
  • z wykorzystaniem innych alternatywnych metod komunikacji: PSC , piktogramy
  • tworzenie książek komunikacyjnych
 • Neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u dzieci
  • afazja
  • dysartria
  • dysfagia
 • Neurologopedyczna diagnoza i terapia osób dorosłych

Oferta dla placówek oświatowo – wychowawczych
 • Badania przesiewowe
 • Indywidualna oraz grupowa terapia logopedyczna
 • Profilaktyka, czyli zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy

Gabinet

gabinet - neurologopeda Łódź gabinet - integracja sensoryczna